<
KALİTEMİZ   GÜVENLE KORUMAPalmiye Yemek'te üretilen tüm yemeklerden numune alınır. Bu numuneler 72 saat uygun koşullarda saklanır ve analiz yapılmak üzere ilgili laboratuarlara gönderilir. Laboratuarlardan gelen analiz sonuçları gıda mühendislerince değerlendirilir, raporlanır ve istendiğinde dosya halinde müşteriye sunulur.

Kalite ve hijyen departmanı gıda mühendislerince koordine edilmekte, gerek iç bünye gerekse yerinde servis yapılan mahallerde sürekli olarak kontrol edilmektedir.

Palmiye Yemek'te mal kabulü ile başlayan kalite serüveni kirli kapların bulaşıkhaneye girişi ile devam eder. Bulaşıkhaneye ayrı bir girişten girilerek üretimle kirli kaplar hiçbir zaman temas ettirilemez. Bulaşık yıkamada kullanılan sıcak yıkamada kaliteli kimyasallar kullanılır. Elle yıkamada kullanılan sıcak suyun çok çok üzerindeki bir ısıda ve yüksek teknoloji ürünü  makinelerde bulaşıklar hijyenik şartlarda yıkanır. Üretimde kullanılan su sürekli arıtma işleminden geçirilir. Yemeğin lezzeti arıtılmış su kullanılarak tamamlanmış olur.

Üretim alanında olası haşerelere karşı sürekli profesyonel yardım alınmakta ve düzenli aralıklarla belirlenen standartlarda ilaçlama yapılmaktadır. Uçan haşere girişini önlemek amacıyla CIZZ denilen aletler tüm girişlere yerleştirilmiştir.